Kombinācijas

Dienas uzdevums

Melnie sāk un uzvar:

Atrisinājums